Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζει την προώθηση των σχεδιασμών για δημιουργία του αγωγού East Med που θα ενώνει ενεργειακά την Κύπρο με την Ελλάδα και ακολούθως με την Ιταλία, για να μεταφερθεί το Φυσικό Αέριο στην Ευρώπη.

Οι σχεδιασμοί όμως θα πρέπει να επιταχυνθούν, καθώς επίσης θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και πιο συγκεκριμένα στην Αίγυπτο, για να ανακηρυχθεί και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Εν τούτοις η δημιουργία του συγκεκριμένου αγωγού θα προσδώσει τεράστια οφέλη, καθώς επίσης θα μας αναβαθμίζει γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, καθιστώντας την Κύπρο ως ένα σημαντικό ενεργειακό παίχτη στην περιοχή, αλλάζοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων προς όφελος της πατρίδας μας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)