Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 στελέχη του Μετώπου Νεολαίας και της επαρχιακής επιτροπής Λευκωσίας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) επισκέφθηκαν πάρκα της επαρχίας Λευκωσίας και προέβησαν σε εθελοντική καθαριότητα των χώρων.

Η οικολογική συνείδηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ιδεολογίας μας και ως εκ τούτου αποτελεί χρέος μας να δρούμε προς όφελος της φύσης της Πατρίδας μας.

Το κράτος οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες, οι οποίες θα αναβαθμίσουν τους χώρους πρασίνου, καθώς αποτελούν τον πνεύμονα της Κύπρου μας.