Τα νέα στοιχεία στη συμπληρωματική έκθεση της Επιτροπής Θεσμών αφορούν και σε αποκαλύψεις για εκροές καταθέσεων πέρσι τον Μάρτιο, όταν οι τράπεζες ήταν κλειστές, από πολιτικά εκτεθειμένα άτομα, για αίτημα της Επιτροπής να της δοθεί ο κατάλογος των Κυπρίων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενεύης, τη γνωστή λίστα Λαγκαρντ, για σύγκρουση συμφερόντων του πρώην προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Λαϊκής, Μιχάλη Σαρρή, ενώ υπηρετούσε στην εν λόγω θέση, για άρνηση ξένων τραπεζών (JP Morgan και Deutsche Bank) να δεχθούν εμβάσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ.ά.

Η έκθεση περιέχει επίσης εισηγήσεις για τον χειρισμό του ζητήματος που προέκυψε με τη χρηματοδότηση κομμάτων από την εταιρεία Focus Maritime.

Η λίστα Λαγκάρντ

Σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντ η Επιτροπή Θεσμών αναφέρει ότι στο πλαίσιο των ερευνών της κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να την ενημερώσει κατά πόσον έχει στη διάθεσή του τον κατάλογο των Κυπρίων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενεύης, γνωστό ως λίστα Λαγκάρντ. Το υπουργείο απάντησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υποβάλει αίτημα τον Φεβρουάριο του 2013 μέσω του αρμόδιου πρέσβη, στο Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, το οποίο αντιμετώπισε το όλο ζήτημα θετικά, υπέδειξε όμως ότι τα δεδομένα που ζητήθηκαν θα απαιτούσαν κάποιο χρόνο για επεξεργασία. Τον Μάρτιο του 2013 το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε και γραπτώς το αίτημά του στο γαλλικό υπουργείο αλλά μέχρι και τη 18η Σεπτεμβρίου 2013 δεν υπήρχε απάντηση αν ο κατάλογος μπορεί να διαβιβασθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Δεν δέχονταν εμβάσματά μας οι ΗΠΑ

Αποκαλύψεις γίνονται και για την άρνηση των τραπεζών JP Morgan και Deutsche Bank να δεχθούν εμβάσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέμα που ηγέρθη στις 3 Δεκεμβρίου 2013, από βουλευτή στην παρουσία τού τέως διοικητή της Κεντρικής Πανίκου Δημητριάδη, ο οποίος είπε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί υπόψη του. Λειτουργός όμως της Κεντρικής που παρίστατο στη συνεδρία, γνώριζε το θέμα κι εξήγησε ότι πρόκειται για γενικότερη τοποθέτηση των αμερικανικών τραπεζών οι οποίες εξέταζαν το ενδεχόμενο να μη δέχονται εμβάσματα από κάποιες χώρες, όπως η Κύπρος και το Λουξεμβούργο. Η JP Morgan είχε μάλιστα ήδη αποφασίσει. Όπως είπε ο λειτουργός της Κεντρικής, αντιπροσωπία από την Κύπρο είχε μεταβεί στη Νέα Υόρκη για επαφές με διάφορες αμερικανικές τράπεζες και πως οι ενδείξεις ήταν θετικές. Τέλος ανέφερε ότι για το θέμα ήταν ενήμερος ο Υπουργός Οικονομικών.

Σύγκρουση συμφερόντων

Στην έκθεσή της η Επιτροπή Θεσμών αναφέρεται και σε σύγκρουση συμφερόντων τόσο του πρώην προεδρου της Λαϊκής Μιχάλη Σαρρή όσο και νομικών συμβούλων τραπεζών, οι οποίοι παρείχαν ταυτόχρονα νομική εκπροσώπηση και σε πελάτες των τραπεζών, τις οποίες υπηρετούσαν ή που οι ίδιοι ή συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα ήταν μέτοχοι της τράπεζας. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της και σημειώνει ότι αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, τίθεται θέμα κατάφωρα αντιδεοντολογικής και αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς, που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Για τον Μ. Σαρρή αναφέρεται ότι, ενώ ήταν πρόεδρος της Λαϊκής, κατείχε ταυτόχρονα τη θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Axia Ventures Group, η οποία φαίνεται ότι συνεργαζόταν στενά με την εταιρεία Houlihan Lokey. Οι δύο αυτές εταιρείες συνεργάστηκαν σε διάφορα έργα, μεταξύ άλλων για όφελος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου της Ελληνικής Δημοκρατίας και στη διοργάνωση σεμιναρίων. Περαιτέρω η εταιρεία Houlihan Lokey είχε αναλάβει ως σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας για σκοπούς σχεδιασμού των κεφαλαιακών αναγκών της τελευταίας, που είχε ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα, ενώ επίσης συνεργάσθηκε με την εταιρεία JP Morgan, γνωστή για τον ρόλο που διαδραμάτισε στα οικονομικά δρώμενα της Κύπρου.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Νομική Υπηρεσία θα πρέπει να διερευνήσει το θέμα για να διαπιστώσει αν υπάρχει διάπραξη αδικήματος.

Ο χρηματισμός κομμάτων

Στο κεφάλαιο με τίτλο «Πληροφορίες για χρηματισμό πολιτικών προσώπων, κομμάτων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης», στις διαπιστώσεις της η Επιτροπή Θεσμών αναφέρει ότι θεωρεί αναγκαία τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας από τις ανακριτικές Αρχές ώστε να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχουν περισσότερες συναλλαγές, όπως αυτές που έχουν ήδη ανευρεθεί και τους σκοπούς τούς οποίους προορίζονταν να εξυπηρετήσουν.

«Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα πρέπει να ανοικτούν οι λογαριασμοί της εταιρίας Focus Maritime Corporation και να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταθέσουν σε σχέση με τις εν λόγω συναλλαγές».

Οι εκροές στην κλειστή περίοδο

Αποκαλύψεις γίνονται, αν και πολύ περιορισμένα, και στις εκροές καταθέσεων κατά την περίοδο που οι τράπεζες ήταν κλειστές, από τις 15 μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2013. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, υπάρχει θέμα ηθικής τάξης και δεοντολογίας για πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ένεκα συγκεκριμένων εκροών καταθέσεων που τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Αναφορά γίνεται και στην άρνηση των τραπεζών, όταν τους ζητήθηκε από την Επιτροπή Θεσμών να καταθέσουν στοιχεία για τις εκροές καταθέσεων κατά την περίοδο που οι τράπεζες ήταν κλειστές.

ΠΗΓΗ