Έντονα κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο για το Κυπριακό η συζήτηση μεταξύ δύο κρατών, χαλαρής ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), ως το μόνο αντιομοσπονδιακό Κίνημα, επαναλαμβάνει με έμφαση ότι διαφωνεί με κάθε μορφή διχοτομικού συμβιβασμού, που δικαιώνει τα τετελεσμένα που με την βια θέλει να επιβάλει η Τουρκία.

Η Παράταξή μας δεν αποδέχεται τα δύο κράτη, την συνομοσπονδία, ούτε καμία μορφή ομοσπονδίας, είτε λέγεται χαλαρή, είτε με δήθεν ορθό περιεχόμενο. Μοναδική λύση του Κυπριακού είναι το ενιαίο κράτος, δηλαδή η απελευθέρωση.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)