Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζουμε την πρόταση για δημιουργία επιτροπής ελέγχου για το Κυπριακό.

Αυτή η επιτροπή θα πρέπει να ασκεί έλεγχο επί των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, να της παρέχεται λεπτομερής ενημέρωση για την πορεία επίλυσης του Εθνικού μας προβλήματος και να μπορεί να προωθεί τις εισηγήσεις και τις απόψεις των εκλεγμένων βουλευτών. Η Βουλή μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο Κυπριακό ζήτημα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί η σύσταση αυτής της επιτροπής ως άλλοθι για την μη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε περίπτωση προτεινόμενης λύσης, όπως έγινε άλλωστε και το 2004.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

epitropi Kipriako 0b836