Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ) υπερψήφισε τον νόμο που απαγορεύει στα μέλη του στρατού της Ε.Φ να εκφράζουν δημόσια τη γνώμη τους αναφορικά με θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την άσκηση των καθηκόντων τους, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των
Ενόπλων Δυνάμεων ή την άμυνα της χώρας, την Εθνική ασφάλεια και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο νόμος επίσης απαγορεύει να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο μέσο, οποιαδήποτε ύλη και/ή πληροφοριακό υλικό, διαβαθμισμένο ή μη, το οποίο σχετίζεται με τα πιο πάνω, εκτός εάν εξασφαλίσουν σχετική άδεια από τον Υπουργό Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Ε.Φ.

Ο Πρόεδρος της Ε.ΛΑ.Μ Χρίστος Χρίστου σε τοποθέτηση του υπογράμμισε πως αυτά είναι αυτονόητα αλλά αυτονόητο είναι επίσης το δικαίωμα να εκφράζονται ελεύθερα και δημόσια οι Προέδροι και τα μέλη των Συνδέσμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών για θέματα της αρμοδιότητας τους.