Ακολουθεί αυτούσιο το απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ) Χρίστου Χρίστου για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σχετικά με την υγεία.

Οι δαπάνες για την υγεία θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Με το 2019 να είναι έτος έναρξης της εφαρμογής μέρους του Γενικού Συστήματος Υγείας, θα ανέμενε κανείς να υπάρξει αυξημένος προϋπολογισμός.

Είχαμε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές πως η εφαρμογή του ΓΕΣΥ δεν θα επιλύσει από μόνη της τα κακός έχοντα στο τομέα της υγείας. Τα νοσοκομεία μας αντιμετωπίζουν ζητήματα που δεν μπορούν να περιμένουν την αυτονόμηση τους και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, είτε αυτά αφορούν τις κτιριακές υποδομές, είτε τον εξοπλισμό, είτε τις ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Η φυγή των γιατρών από τα Δημόσια νοσηλευτήρια έχει καταντήσει μάστιγα.