Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή παρουσιάζει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η αποκρατικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού. Υψηλά τέλη, μη συμφέρουσα διαχείριση σε σχέση με τα έσοδα που θα είχε η Κυπριακή Δημοκρατία εάν έμενε το λιμάνι στην Αρχή Λιμένων, η εμπλοκή του κ. Δημητριάδη ως τεχνοκράτη και όχι ως Υπουργού, αλλά κυρίως το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν έλαβε υπόψη τις συστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας συνθέτουν το σκηνικό.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και επιτέλους να μας απαντήσει πόσο είναι το ύψος το ζημιών που υποστήκαμε μέχρι σήμερα από την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και ποιος θα κληθεί να τις πληρώσει. Πραγματικά διερωτόμαστε αν τα προσδοκόμενα έσοδα δικαιολογούν την κατεπείγουσα ιδιωτικοποίηση ενός κερδοφόρου κρατικού οργανισμού.

Τέλος ερωτούμε γιατί δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή των όσων τραγικών βιώνουμε σήμερα, αφού όλες οι κινήσεις έγιναν χωρίς καμία μελέτη όσον αφορά τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)