41.334 πρόσωπα ήταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Οκτώβριο 2014, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και τα οποία δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.    Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2014 έφτασε τα 46.325 πρόσωπα.   Τους περισσότερους ανέργους με 7.746 πρόσωπα διαθέτει ο τομέας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετιστών, ακολουθούν ο τομέας των Κατασκευών με 6.071 πρόσωπα και οι νεοεισερχόμενοι με 5.194 πρόσωπα.   Κατά ηλικία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων καταγράφεται μεταξύ των ηλικιών 50 και 59 με 9.813 πρόσωπα και ακολουθούν οι ηλικίες 30 εώς 39 με 9.372 πρόσωπα, οι ηλικίες 40 εώς 49 με 7.642 πρόσωπα και οι ηλικίες 25 εώς 29 με 6.523 πρόσωπα.   Κατά χρονική περίοδο που βρίσκονται στην ανεργία, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων, που ανέρχεται στις 11.999, είναι χωρίς εργασία πέρα των δώδεκα μηνών και ακολουθούν οι άνεργοι από δέκα πέντε ημέρες μέχρι τρεις μήνες που ανέρχονται στους 11.102 και οι άνεργοι από τρεις μέχρι έξι μήνες που ανέρχονται στους 8.066.