Συνεχίζονται σήμερα οι επαφές Αναστασιάδη – Ακκιντζί, αλλά το Εθνικό Συμβούλιο παραμένει ένα αδρανές σώμα, αφού η σύγκληση του ακόμα να πραγματοποιηθεί, παρά μόνο παραμένουν οι αψιμαχίες μεταξύ της Κυβέρνησης και των κομμάτων στα ΜΜΕ, πλήττοντας ένα τόσο σημαντικό θεσμό.

Δεδομένου ότι οι εξελίξεις τρέχουν και οι συνομιλίες συνεχίζονται, η σύσταση και σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου είναι εκ των ων ουκ άνευ, για αυτό ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εμμένουμε στην θέση μας απαιτώντας να συσταθεί όσο πιο άμεσα. Άλλωστε ο ρόλος του συγκεκριμένου συμβουλίου είναι συμβουλευτικός απέναντι στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συγκαλείτε με σκοπό να εισακουστούν όλες οι απόψεις των κομμάτων επί του Εθνικού μας προβλήματος. 

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)