Αρνητική ανάπτυξη της τάξης του -0,7% παρουσίασε η Κύπρος το τελευταίο τρίμηνο του 2014, έναντι ύφεσης -0,3% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 η Ευρωζώνη παρουσίασε ανάπτυξη της τάξης του 0,3% του ΑΕΠ κι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν η ανάπτυξη ήταν αντιστοίχως 0,2% και 0,3%.

Σε ετήσια βάση η ανάπτυξη κινήθηκε το τέταρτο τρίμηνο στο 0,9% στην Ευρωζώνη και στο 1,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ των κρατών μελών, την υψηλότερη ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του 2014 σημείωσαν η Εσθονία και η Σουηδία, αμφότερες +1,1%, η Ουγγαρία +0,9%, η Γερμανία, η Ισπανία κι η Πολωνία όλες +0,7%. Αρνητική ανάπτυξη κατέγραψαν η Κύπρος -0,7%, η Ελλάδα -0,4%, η Αυστρία κι η Φινλανδία, αμφότερες -0,2%.

Οι κυβερνώντες για ακόμα μία φορά έρχονται αντιμέτωποι με τις ίδιες τις δηλώσεις τους. Τα στοιχεία καταρρίπτουν οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις θέλουν να μας παρουσιάσουν και οι οποίες στην πραγματικότητα δεν υφίστανται καν. Το βάρος της ανικανότητας των αρμοδίων να οδηγήσουν την πατρίδα μας έξω από την οικονομική εξαθλίωση και τα δεσμά του μνημονίου καλείται συστηματικά να πληρώνει ο λαός, ο οποίος εξαιτίας της αμείλικτης στάσης που διατηρεί η κυβέρνηση έχει πλέον καταστεί ολοκληρωτικά αδύναμος να ανταπεξέλθει έστω και στις μικρές καθημερινές υποχρεώσεις του.