Σε δέκα μέρες από σήμερα, 6 Μαρτίου 2017, τελειώνει η προθεσμία που έδωσαν οι νοσηλευτές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη σχετικά με το δίκαιο αίτημα τους για ένταξη στην επιστημονική κλίμακα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Δυστυχώς, παρά τις οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις δεν υπήρξε καμία θετική ανταπόκριση στο αίτημα τους, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον, ότι οι τελικές προτάσεις που θα τεθούν ενώπιον των νοσηλευτών, θα το ικανοποιούν.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό των νοσηλευτών, στηρίζοντας τα αιτήματά τους.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)