Πρόταση νόμου για τη στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν 34 παρόντες βουλευτές, ενώ 16 τάχθηκαν εναντίον. Δεν υπήρξαν αποχές.

Η πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε υπό την μορφή του κατεπείγοντος, τροποποιεί τους περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων νόμους του 1965 μέχρι 2022.

Συγκεκριμένα, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου ώστε να επαναθεσπιστεί η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022 λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο η πανδημία Covid – 19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η αναστολή αφορά κύρια κατοικία του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000 και επαγγελματική στέγη του χρεώστη η οποία χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000.

Επίσης αφορά αγροτεμάχιο του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000.

Την πρόταση νόμου κατέθεσαν: ο βουλευτής μας Σωτήρης Ιωάννου εκ μέρους του ΕΛΑΜ, οι Ανδρέας Καυκαλιάς και Χρίστος Χριστοφίδης εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Ηλίας Μυριάνθους εκ μέρους της ΕΔΕΚ, ο Σταύρος Παπαδούρης εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, και ο Αλέκος Τρυφωνίδης εκ μέρους της ΔΗΠΑ.

Στο βίντεο της ανάρτησης οι δηλώσεις των βουλευτών μας Σωτήρη Ιωάννου και Λίνου Παπαγιάννη.