Πορεία καταδίκης του ψευδοκράτους από το Μέτωπο Νεολαίας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) στην Λευκωσία.