Στα αρνητικά, από τον σημερινό συμπληρωματικό προϋπολογισμό καταγράφουμε την έλλειψη κονδυλίων για την Άμυνα, την Παιδεία, την Γεωργία και τον Προσφυγικό κόσμο. Αρμόδιες επιτροπές μέχρι σήμερα έχουν εξετάσει στην παρουσία Υπουργών, ανάγκες που υπάρχουν για τα πιο πάνω ζητήματα, χωρίς όμως να υπάρχουν άμεσες λύσεις με τη διάθεση κονδυλίων, όπως είναι η θέση την οποία εκφράσαμε.

Ως Ε.ΛΑ.Μ καταγράφουμε στα θετικά, ότι καλύπτονται από σήμερα οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι για την εργασία που θα προσφέρουν στο συντονισμό των ιατρείων δημόσιας υγείας και δεν θα έχουμε τις καθυστερήσεις που είχαμε τους προηγούμενους μήνες.

Επίσης, προς την ορθή κατεύθυνση, η συνέχιση κάποιων από των Ειδικών Σχεδίων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας. Και λέμε κάποιων γιατί εκτός στήριξης και πρόνοιας από το Κράτος μένουν οι Επιχειρήσεις που λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε και των μέτρων που επιβλήθηκαν, μέχρι σήμερα δεν έχουν επαναλειτουργήσει και η επιβίωσή τους προβλέπεται αβέβαιη. Κατά τη δική μας άποψη οι Επιχειρήσεις αυτές έπρεπε να βοηθηθούν, αφού οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του κλεισίματος τους θα είναι αρκετά σημαντικές για τον τόπο μας.

Προβλήματα τους επόμενους μήνες θα προκαλέσει και η εξαίρεση από το ανεργιακό επίδομα όσων εργαζομένων δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και το οποίο λάμβαναν όλα αυτά τα χρόνια λόγω της εξάμηνης καλοκαιρινής τους εργασίας. Αυτοί οι συμπατριώτες μας, γίνονται χωρίς δική τους υπαιτιότητα πολίτες 2ης κατηγορίας».