Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τις τουρκικές ενέργειες που στοχεύουν στην αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Παρόλο που οι τούρκικες επιδιώξεις ήταν γνωστές, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις δεν έπραξαν τα αυτονόητα, με αποτέλεσμα το Κυπριακό να διολισθαίνει συνεχώς.

Ενώ θα έπρεπε, ως Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω των πολιτικών και διπλωματικών μας χειρισμών να απομονώνουμε το κατοχικό καθεστώς, εντούτοις το αναβαθμίζουμε συνεχώς στα μάτια της Διεθνούς Κοινότητας, μέσω των συνομιλιών για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, της διάνοιξης των οδοφραγμάτων, των συναντήσεων δήθεν κοινωνικού χαρακτήρα και της αποδοχής της πενταμερούς διάσκεψης, που αποτελούσαν όλα πάγιες τουρκικές επιδιώξεις.

Ως το μοναδικό αντιομοσπονδιακό πολιτικό κόμμα, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), που είναι και το μόνο που ξεκάθαρα διαφωνεί με την διάνοιξη των οδοφραγμάτων και την αποδοχή της πενταμερούς διάσκεψης, που υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία σε κοινότητα, θέτει όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα στην κρίση του λαού και ενώπιον των ευθυνών τους, αφού φέρουν ακέραια ευθύνη για τις εσφαλμένες πολιτικές του κατευνασμού που ομόφωνα ακολούθησαν διαχρονικά.

Δηλώσεις ΜΜΕ

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)