Ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), Χρίστος Χρίστου, σήμερα (10/10/17), ώρα 14:00 στον Κάπιταλ