Συνεχίζονται αμείωτα τα προβλήματα στο λιμάνι Λεμεσού μετά την ιδιωτικοποίηση, αφού υπήρξε νέα διακοπή εργασιών η οποία προέκυψε από την διαφωνία των λιμενεργατών με την εταιρία DP World.

Είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο δεν λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα πριν την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, ούτως ώστε να αποφευχθούν όλα τα τραγικά που ζούμε εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θέσαμε μια ερώτηση στην Κυβέρνηση, την οποία μέχρι σήμερα δεν μας απάντησαν. Διερωτόμαστε εκ νέου, για το ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε από την ιδιωτικοποίηση στο λιμάνι, καθώς επίσης και ποιος θα κληθεί να πληρώσει.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)