Πως μπορούμε να αναμένουμε οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις από την επίσκεψη της κ. Λουτ και της κάθε κ. Λουτ, εν όσο δεν είναι σε θέση η Κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, να προβάλουν το Κυπριακό ως διεθνές πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, αλλά αντιθέτως επιμένουν φορτικά να το υποβαθμίζουν σε μια εσωτερική διαφορά μεταξύ δύο κοινοτήτων.

Δυστυχώς, η εσφαλμένη προσέγγιση, τόσο της Κυβέρνησης, όσο και των υπολοίπων πολιτικών κομμάτων αυτού του τόπου, ελλοχεύει τεράστιους κινδύνους.

Είναι με λύπη που παρατηρούμε ότι οι μόνοι που αγωνίζονται για λύση του Κυπριακού και όχι για ένα θλιβερό συμβιβασμό, είναι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.)

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)