Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Economist πως η λύση του Κυπριακού “θα είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση για την οικονομική ανάπτυξη”.

Να ενημερώσουμε, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), τον κ. Αναστασιάδη ότι όλα τα ομοσπονδιακά συστήματα είναι τα πιο πολυδάπανα.

Ερωτούμε πως θα έρθει η οικονομική ανάπτυξη, όταν σε ένα σύστημα Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας η Κύπρος θα έχει τέσσερις Βουλές και τρεις δημόσιες υπηρεσίες, τις οποίες θα πρέπει να επωμισθεί αναλογικά ο φορολογούμενος πολίτης, δηλαδή η πλειοψηφία του πληθυσμού, οι Έλληνες της Κύπρου.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)