Η καταγγελία για τις τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι μια κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση.

Όμως ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πέρα από τα διαβήματα, τονίζουμε την αναγκαιότητα να προχωρήσουμε σε πράξεις ουσίας, όπως η επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας, αντίστοιχες με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσική Ομοσπονδία.

Δυστυχώς, με λύπη παρατηρούμε την Κυπριακή Δημοκρατία να εισηγείται τα ανούσια Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που το μόνο που προσφέρουν είναι την σταδιακή αναβάθμιση του ψευδοκράτους!

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου