Γεώργιος Νικολάου                          500,00 ευρώ

Γεώργιος Ιωαννίδης                         5000,00 ευρώ

L MENICO FINANCIAL LTD                500,00 ευρώ

CLEVERPATH HOLDINGS LTD            5000,00 ευρώ

Χρίστος Χρίστου                              2000,00 ευρώ

Σωτήρης Ιωάννου                           2000,00 ευρώ

Ευάγγελος Γρουτίδης                       2000,00 ευρώ

ABENG LTD                                     2000,00 ευρώ

Σωτήρης Ιωάννου                           1800,00 ευρώ