Χαιρετίζουμε τις όποιες ενέργειες, συμφωνίες και υπογραφές έχουν ως στόχο την προώθηση του αγωγού East Med, που θα συνδέει ενεργειακά την Κύπρο με την Ελλάδα και ταυτόχρονα θα αναβαθμίζει την γεωπολιτική ισχύ της Κύπρου.

Πάγια θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) ήταν, είναι και θα είναι η δημιουργία αγωγού στην Ανατολική Μεσόγειο που θα ενώνει ενεργειακά την Κύπρο με την Ελλάδα, σε αντίθεση με κάποιες θέσεις που εκφράζονται από διαφόρους πολιτικούς οι οποίοι στηρίζουν την δημιουργία αγωγού προς Τουρκία.

Για το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα κύριο μέλημα του είναι η εξυπηρέτηση των Εθνικών συμφερόντων.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)