Η συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας να συμμορφωθεί με τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε σχέση με την Κύπρο, παραμένει για άλλη μια φορά σημείο αναφορά σε έκθεση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.   Ωστόσο, πέρα από τις επικρίσεις που ετησίως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταγράφονται στο Στρασβούργο δεν έχουν γίνει ουσιαστικές κινήσεις προκειμένου να αναγκαστεί η Τουρκία να εκτελέσει κατά ουσιαστικό και πρακτικό τρόπο τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Στην 8η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Υπουργών (Ε.Υ.) που καλύπτει το έτος 2014 και δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα και αφορά στην παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων τόσο του Δικαστηρίου όσο και της Επιτροπής, υπάρχουν και φέτος συγκεκριμένες αναφορές για την Τουρκία σε σχέση με τις κυπριακές υποθέσεις.   Συγκεκριμένα τονίζεται ότι «λόγω της μη ανταπόκρισης στις επιστολές που έχουν σταλεί από την προεδρία της Ε.Υ. καθώς και το νέο ενδιάμεσο ψήφισμα που υιοθετήθηκε», η Επιτροπή Υπουργών «εξέφρασε τον Δεκέμβρη την βαθιά ανησυχία της, επέμεινε εκ νέου στην άνευ όρων υποχρέωση για καταβολή (των αποζημιώσεων) και κάλεσε για άλλη μια φορά τις τουρκικές Αρχές να επανεξετάσουν τη θέση τους για πληρωμή χωρίς άλλη καθυστέρηση». Οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ που βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση από πλευράς Επιτροπής Υπουργών είναι η 4η Διακρατική της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας, η Ξενίδη-Αρέστη (που αφορά ζητήματα περιουσίας) και η Βαρνάβα (που σχετίζεται με τους αγνοούμενους).   Στη φετινή έκθεση σημειώνεται πως κατά το έτος 2014 «η προσοχή της Ε.Υ. τόσο στην υπόθεση Ξενίδη-Αρέστη (ομάδα υποθέσεων) όσο και στην υπόθεση Βαρνάβα επικεντρώθηκε στη συνεχιζόμενη μη καταβολή της δίκαιης ικανοποίησης (αποζημίωση) που επιδικάστηκε από το Δικαστήριο, και ειδικότερα προς την κατεύθυνση της απουσίας από μέρους των τουρκικών αρχών στο να ανταποκριθούν στα ενδιάμεσα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν το 2010 (Ξενίδη-Αρέστη) και το 2013 (Βαρνάβα)». Περαιτέρω σημειώνονται οι αποφάσεις που έλαβε η Ε.Υ. στη διάρκεια του 2014, αρχικά τον Μάρτη του περασμένου έτους όπου υπογραμμίζετο η συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας να ανταποκριθεί και εν συνεχεία τον Ιούνιο καταγράφετω πως στις επιστολές που είχαν σταλεί προς την Άγκυρα αυτές παρέμεναν αναπάντητες. Επίσης καταγράφεται το ενδιάμεσο ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη για τη συνεχιζόμενη τουρκική άρνηση η οποία την έφερναν «σε σύγκρουση με τις διεθνής της υποχρεώσεις». ΠΗΓΗ