Την στιγμή που η Κυβέρνηση προωθεί μέτρα που θα οικοδομούν δήθεν την εμπιστοσύνη (ΜΟΕ), όπως τονίζουν, οι κατοχικές αρχές δεν παραλείπουν «να ευχαριστήσουν» εισβάλοντας στην νεκρή ζώνη στην περιοχή Δένειας.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταδικάζει την νέα τουρκική επεκτατική ενέργεια, ενώ κρούει των κώδωνα του κινδύνου. Είναι πασιφανές ότι οι πολιτικές των υποχωρήσεων και των παραχωρήσεων, οδηγούν την Κύπρο στην πλήρη τουρκοποίηση.

Άπαντες πρέπει να κατανοήσουν ότι τα ΜΟΕ δεν εκλαμβάνονται ως δείγμα “καλής θέλησης”, αλλά ως ένδειξη αδυναμίας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)