Καταθέσαμε γραπτώς προτάσεις, για θέματα που αφορούν την υγεία, στην σημερινή συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιλυθούν πρώτιστα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην υγεία, πριν εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ και όχι να αναμένουμε εκ των υστέρων.

Ιατρικό, παραϊατρικό και άλλο προσωπικό θα πρέπει να διασφαλιστεί και να διορθωθούν τα κακώς έχοντα στις διάφορες υπηρεσίες.

Για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πάγια θέση του είναι ότι η υγεία θα πρέπει να αποτελεί δημόσιο αγαθό, όπως άλλωστε και η παιδεία.

Χρίστος Χρίστου

Πρόεδρος

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)