Μια κατάφορη αδικία εις βάρος του συνόλου των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, στην ολότητά τους, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν σε ισχύ διατάγματα απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) επαναλαμβάνει την πρόταση που έχει καταθέσει στο αρμόδιο Υπουργείο για οριζόντια μείωση 50% στα τέλη κυκλοφορίας. Παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου, ότι θα γίνουν σχετικές μελέτες, εντούτοις παρατηρούμε ότι δεν βλέπουμε να υλοποιούνται.

Αποτελεί καθήκον όλων να βρίσκονται στο πλευρό του λαού, πόσο μάλλον σε περιόδους δύσκολους, όπως είναι η παρούσα.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)