Η αμφισβήτηση των ισχυρισμών της Τουρκίας αναφορικά με την κυπριακή ΑΟΖ, με προσφυγή προς το Διεθνές Δικαστήριο, κινείται σε ορθή λογική.

Επειδή όμως είναι πασιφανές ότι η Τουρκία δεν θα αλλάξει στάση, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) επαναλαμβάνουμε την θέση μας για δημιουργία ενιαίου ενεργειακού ελληνικού δόγματος, όπου θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Επιπλέον, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να προχωρήσει σε μονομερή ανακήρυξη ΑΟΖ στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, βασισμένοι στην αρχή της μέσης γραμμής (medium liners).

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου