Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των νοσοκομείων, αφού τα προβλήματα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης που θα ωφελήσουν τους ασθενείς, τους εργαζομένους, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας.

Ο διορισμός του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από το Υπουργικό Συμβούλιο μόνο με ικανοποίηση μπορεί να αντιμετωπιστεί αφού αναλαμβάνουν άτομα με πείρα στον χώρο που μπορούν να ωθήσουν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση,.

Ευελπιστούμε ότι τα συγκεκριμένα άτομα έμαθαν από τα λάθη τους, μέσα από την εμπλοκή τους στο αποτυχημένο Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS).

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)