Πρώτη ανταπόκριση από την Αντικατοχική Πορεία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) στις 20 Ιουλίου 2014.