Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat αναφορικά με τους αιτητές πολιτικού ασύλου, οφείλουν όχι απλά να προβληματίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά να την οδηγήσουν να λάβει άμεσα, αποτρεπτικά μέτρα.

Η Κύπρος κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 είχε το υψηλότερο ποσοστό αιτήσεων πολιτικού ασύλου σε όλη την Ευρώπη, με αριθμό υπερδιπλάσιο από τη χώρα που την ακολουθεί (Σλοβακία). Αντιθέτως τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Ουγγαρία και Πολωνία, χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει αυστηρή μεταναστευτική πολιτική.

Το ΕΛΑΜ επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις του και καλεί την Κυβέρνηση να λάβει επιτέλους αποτρεπτικά μέτρα καταπολέμησης του φαινομένου:

  • Απλοποιημένη, έγκαιρη και αυστηρή εξέταση των αιτήσεων για παροχή πολιτικού ασύλου και άμεση απέλαση όσων αιτητών απορρίπτονται οι αιτήσεις τους. Καθιέρωση κλειστών κέντρων φιλοξενίας ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των ατόμων που βρίσκονται στη διαδικασία.
  • ΑΝΑΣΤΟΛΗ των ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ χορήγησης ασύλου σε παρανόμως εισερχομένους στην Κύπρο, αξιοποιώντας την απόφαση του ΕΔΑΔ για Ελλάδα 09.03.2020, έως ότου ο αριθμός μειωθεί κάτω από 1%, όπως ορίζει η Ε.Ε.
  • ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ όσων βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας, αξιοποιώντας την πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ για Ισπανία ημερομηνίας 13.02.2020
  • Όσοι βρίσκονται στην Κύπρο με το καθεστώς εργασίας ή φοιτητή να αποκλείονται από τη δυνατότητα αίτησης πολιτικού ασύλου, ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση της διαδικασίας από άτομα τα οποία οδηγούνται σε απέλαση.
  • Άμεση διακοπή όλων των κονδυλίων που προέρχονται από τα ταμεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφορούν τους παράνομους μετανάστες και αιτητές πολιτικού ασύλου. Για το 2020 εγκρίθηκαν 70 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)