Διαφωνίες που αφορούν τον διαμερισμό εξουσιών παρουσιάστηκαν κατά την συνάντηση Οζερσάι – Μαυρογιάννη μιας και οι Τούρκοι το μόνο στο οποίο αποσκοπούν είναι η συγκέντρωση των εξουσιών στο κάθε συνιστών κράτος ξεχωριστά με απώτερο στόχο φυσικά την απόκτηση ισχυρών εξουσιών για τους ίδιους.

Συγκεκριμένα στην συνάντηση των δύο, η τουρκική πλευρά μέσα από την περιγραφή των αρμοδιοτήτων, την διάκριση και την συγκέντρωση εξουσιών έτσι όπως την απαιτεί ουσιαστικά επιδιώκει ένα ανεξάρτητο κράτος.

Οι Τούρκοι όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ολοένα και περισσότερο στην επίτευξη του στόχου τους που δεν είναι άλλη από την αρχικά defacto διχοτόμηση και εν συνεχεία στην ανακήρυξη ενός ανεξάρτητου κράτους στα κατεχόμενα μας εδάφη.