Αρκετά από τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, τα είχαμε προτείνει από την πρώτη στιγμή και βασίζονται στη λογική της αξιοποίησης των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χορηγήσεων από τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία και την απευθείας στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

Όλα αυτά όμως γίνονται με αρκετή καθυστέρηση, αποδεικνύοντας το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν είχε πλάνο και σωστό σχεδιασμό για την αντιμετώπισης της κρίσης, αφήνοντας πολλές επιχειρήσεις μετέωρες.

Ως προς τη συνολική αξιολόγηση του πακέτου αναμένουμε από την Κυβέρνηση περισσότερες διευκρινίσεις ως προς τη διαχείριση και τη μορφή υλοποίησης τους.

Οι προτάσεις του ΕΛΑΜ, μέχρι σήμερα, είχαν ως μοναδική έγνοια την τόνωση της Οικονομίας, την προστασία των Κύπριων εργαζόμενων και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου θεωρούμε πως θα έπρεπε να δαπανηθεί μεγαλύτερο ποσό για την απευθείας χρηματοδότηση.

Τέλος το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η Κυβέρνηση είναι εάν η Κύπρος θα αποφύγει τον κίνδυνο χρεωκοπίας και της εφαρμογής νέου μνημονίου.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)