Παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση ήταν κάθετη στο θέμα των ενοικίων, λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει καμία νομοθετική ρύθμιση, εντούτοις μετά από αρκετές πιέσεις έφερε μια πρόταση.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) από την πρώτη μέρα άσκησε έντονες πιέσεις και εισηγήθηκε πολλές εναλλακτικές λύσεις για το θέμα των ενοικίων, σε αντίστοιχα πρότυπα όπως εφαρμόζουν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επαναλαμβάνουμε την θέση μας, όπως είχε διατυπωθεί αρχικά, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η ρευστότητα, με την στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το ίδιο το κράτος, ούτως ώστε να αποφευχθεί η οικονομική κρίση.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)