Το ΕΛΑΜ διαφωνεί με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να διώξει πειθαρχικά νοσηλευτές της ΠΑΣΥΝΟ, οι οποίοι συμμετείχαν σε συνδικαλιστικά μέτρα με σκοπό την ορθή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφάλειας και υγείας.

Οι νοσηλευτές μας, μαζί με το υπόλοιπο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, είναι τα άτομα που σήκωσαν το βάρος της επιδημίας του κορονοϊού και κάλυψαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες τις όποιες ελλείψες υπήρχαν στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει την πειθαρχική δίωξη προς τους νοσηλευτές και να σεβαστεί τα δικαιώματα τόσο των ιδίων, όσο και των ασθενών.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)