Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επιστολή με την οποία εκφράζει τη διαφωνία του ως προς την απαγόρευση της ελεύθερης εκπαίδευσης σκύλων ακόμα και αν πρόκειται για εγκεκριμένες περιοχές.

Δυστυχώς το διάταγμα θα προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στους κυνηγούς, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να προχωρήσουν στη σίτιση και τη φροντίδα των σκύλων τους που διαβιούν σε εξοχικά ή αγροτικά τεμάχια.

Μετά από επικοινωνία μας με το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών υιοθετούμε πλήρως τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν, αφού με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρχει περίπτωση επιμόλυνσης ή εξάπλωσης αφού δεν θα υπάρχει συνωστισμός και θα λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.