Επειδή πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες ώρες για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) ήταν και συνεχίζει να είναι ξεκάθαρο αναφορικά με τα δικαιώματα του ωρομίσθιου προσωπικού, των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου, υποστηρίζοντας την εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου και συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ. Άλλωστε η παραδοχή του Γενικού Εισαγγελέα, ότι δεν έγινε σωστή εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία, είναι σαφής!

Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η αρχή της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες. Είναι ξεκάθαρο για μας, ως Κίνημα, ότι πρέπει να σταματήσει η δυσμενής και άδικη μεταχείριση την οποία υφίστανται οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου και οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου («ΕΟΧ/ΕΑΧ») έναντι των συναδέλφων τους που κάνουν την ίδια ακριβώς εργασία, εκτελώντας τα ίδια καθήκοντα και έχοντας τις ίδιες υποχρεώσεις/ευθύνες.

Οφείλουμε απέναντι στην κοινωνία να οικοδομήσουμε ένα κράτος δικαίου και πρόνοιας, που θα ισχύει ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, για όλους τους πολίτες του.

Επιπλέον, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης συγκεκριμένων τμημάτων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται τεράστια κωλυσιεργία, που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού και δυστυχώς όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, πραγματικά, εθελοτυφλούν!

Ως Κίνημα, πρόσφατα επισκεφθήκαμε το Επαρχιακό Ταχυδρομείο Λεμεσού, όπου είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)