Τα νοσηλευτήρια της Κύπρου αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και η λειτουργία τους επαφίεται αυτή την στιγμή καθαρά στο φιλότιμο των εργαζομένων, οι οποίοι παρά τις οποιεσδήποτε αντιξοότητες υπερβάλουν εαυτούς για να φέρουν εις πέρας το έργο τους. Η κομματοκρατία και η ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μερικών με πολιτικά πρόσωπα, είναι μια από τις κύριες πηγές προβλημάτων και θα πρέπει άμεσα να καταπολεμηθεί.

Η συζήτηση των κανονισμών που θα αφορούν τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανέδειξε ότι ζητήματα καίριας σημασίας παραμένουν ανοικτά.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) στηρίζει την δημιουργία και εφαρμογή του ΓεΣΥ, προς όφελος των πολιτών και δεν θα φέρει οποιοδήποτε αδικαιολόγητο πρόσκομμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως θα πρέπει να επιλυθούν πρώτα σημαντικά ζητήματα, όπως τα εργασιακά, για να είναι εφικτή η ομαλή εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Το Κίνημά μας καλεί τον Υπουργό Υγείας να ολοκληρώσει τον απαραίτητο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)