Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει την στήριξη του για τη δημιουργία δρόμου Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς, που αποτελεί ένα αναγκαίο έργο προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

Είναι ξεκάθαρο ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου θα βοηθήσει τις κοινότητες της περιοχής, τόσο σε θέματα οικονομίας, μετακινήσεων, καθώς επίσης και στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.

Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της ακριτικής Πόλης Χρυσοχούς καθώς και της ευρύτερης περιοχής από ένα τέτοιο έργο, είναι εκ των ων ουκ άνευ, ως εκ τούτου δεν μπορεί και ούτε πρέπει να εμποδιστεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)