Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) στηρίζουμε τα αυτονόητα, κατ΄ εμάς, αιτήματα των κατοίκων της Τηλλυρίας, αφού όπως πολύ σωστά αναφέρουν, «η υγεία είναι δικαίωμα όλων».

Δυστυχώς, η έλλειψη κοινωνικής πολιτικής και η μη στήριξη του κράτους στην ακριτική περιοχή της Τηλλυρίας, έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Κάτω Πύργου, το οποίο εξυπηρετεί όλες τις κοινότητες του διαμερίσματος Τηλλυρίας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η τοποθέτηση δύο μόνιμων ιατρών και φαρμακοποιού, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Επί τη ευκαιρία, αξίζει να σημειώσουμε ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) έχει καταθέσει πλειάδα προτάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση και αναζωογόνηση της συγκεκριμένης περιοχής, μέσω συγκεκριμένων στοχευμένων κινήτρων και ενεργειών. Αυτό που υπολείπεται είναι πολιτική βούληση εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)