Πρόταση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) να απαλείφουν τα περιουσιακά κριτήρια για την φοιτητική χορηγία, κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς συζήτηση.

Αντιλαμβανόμενοι τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας, κατατέθηκε τροποποίηση από το Κίνημά μας για τον Περί Φοιτητικών Χορηγιών Νόμο, ούτως ώστε να διαγραφεί η πρόνοια να υπάρχουν τα περιουσιακά στοιχεία ως κριτήρια.

Όλοι γνωρίζουν ότι πολλές οικογένειες μετά την κρίση, έχουν απωλέσει την εργασία τους, ή είναι πλέον χαμηλόμισθοι και στην κατοχή τους ίσως έχουν περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όμως δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

Σκοπός της πρότασης μας είναι να εξυχρονιστεί η νομοθεσία με βάση της υπάρχουσες σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)