Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο εκ μέρους της Κυβέρνησης να χρειάζεται συμπληρωματικό προϋπολογισμό και σε αυτό να περιλαμβάνονται μείζονος σημασίας παραλήπτες. Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) βάζουμε σε προτεραιότητα τις κοινωνικές παροχές, τις ενισχύσεις, παροχές υγείας, επιστροφές φόρων και κυρίως την στήριξη της Γεωργοκτηνοτροφίας που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Τυχών καταψήφιση του θα επηρεάσει σημαντικά και θα έχει αρνητικά αποτελέσματα ευρύτερα στην οικονομία.

Θα θέλαμε όμως να αναφέρουμε ότι διαφωνούμε με τα κονδύλια προς τον ΘΟΚ, τα οποία θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά και αδικαιολόγητα, γι’ αυτό ζητούμε όπως διαγραφούν.

Με γνώμονα όμως, πάντα το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον στηρίζουμε τον νόμο περί συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Είναι καθήκον όλων των πολιτικών δυνάμεων και ειδικότερα της κυβέρνησης να στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και δυστυχώς για ακόμα μια φορά παρατηρούμε ότι η πολιτεία έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα τους συγκεκριμένους συμπολίτες μας.

Λίνος Παπαγιάννης

Βουλευτής Αμμοχώστου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)