Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση με τα όσα τεκταίνονται στον χώρο της υγείας και πιο συγκεκριμένα με τη λειτουργία του ΓεΣΥ, αναφορικά με τον κίνδυνο να παρατηρηθούν ελλείψεις στα φάρμακα.

Τονίζουμε ότι οι προειδοποιήσεις των προμηθευτών φαρμάκων και αναλώσιμων ιατρικών ειδών κατά του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), για τον κίνδυνο που ελλοχεύει να προκληθεί πρόβλημα στην κυπριακή αγορά φαρμάκων και να παρατηρηθούν περισσότερες ελλείψεις, δεν πρέπει να πέσουν στο κενό.

Κάτι τέτοιο θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην δημόσια υγεία, με ότι αυτό συνεπάγεται, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ΓεΣΥ γενικότερα. Ως εκ τούτου, το Κίνημά μας, καλεί την Κυβέρνηση να λάβει τα δέοντα μέτρα, που θα διαφυλάξουν τον τομέα της υγείας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)