Αντιπροσωπεία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) παρευρέθηκε στη διαμαρτυρία που διοργάνωσαν οι οργανώσεις, συνδέσμοι και οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες, για το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας λίγες ώρες πριν την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, τους γνωστοποίησε πως δεν πρέπει να πάρουν τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο, αφού κρίθηκε πως πρέπει να εξεταστεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά από ειδικούς γιατρούς του Υπουργείου Υγείας.

Οι γονείς των μαθητών, ζητούν όπως το Υπουργείο Παιδείας, ανακαλέσει αυτή την απόφαση, κάνοντας λόγο για ρατσιστική στάση των αρμοδίων προς τα παιδιά τους, γεγονός που καταπατά τα ανθρώπινα τους δικαιώματα απαιτώντας την ίδια στιγμή ίση μεταχείριση των παιδιών τους.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) ασπάζεται τις εισηγήσεις, τους προβληματισμούς και τις θέσεις των Συνδέσμων και των Οργανώσεων των παιδιών με αναπηρίες.

Θα θέλαμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα δικαιώματα των παιδιών είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ, ως εκ τούτου καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσει την ρατσιστική αντιμετώπιση εις βάρος των παιδιών με αναπηρίες.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)