Ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο συγκλήθηκε με σκοπό την ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Η ενημέρωση που τύχαμε οφείλουμε να πούμε ήταν επαρκής, όμως δεν υπήρξε αποδοχή του συμβουλευτικού χαρακτήρα του σώματος.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πέραν της δεδηλωμένης πλήρης διαφωνίας με τις συγκεκριμένες συνομιλίες, δεν έμεινε στα λόγια και δεν αναλώθηκε σε κάλπικες φωνασκίες. Ετοίμασε και κατέθεσε προτάσεις για επανατοποθέτηση του Κυπριακού στις ορθές του βάσεις, αλλά και την στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για να απεγκλωβιστούμε από τις ολέθριες εως σήμερα διαπραγματεύσεις.

Πρόταση, ωστόσο, που απέρριψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μη αποδεχόμενος τον συμβουλευτικό ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου.

Γραφείο Τύπου 

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)