Παρά τις διαπιστώσεις από τους αρμόδιους ότι το συγκεκριμένο μάθημα θα αφορά μόνο την προστασία των παιδιών και όχι οποιαδήποτε άλλη προπαγάνδα, εντούτοις η νομοθεσία λέει το αντίθετο.

Μετά από τις δικαιολογημένες αντιδράσεις μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, αλλά και διαβούλευσης με γονείς, αναφορικά με την νομοθεσία που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2022 για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) έχουμε καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πρόταση νόμου που προβλέπει:

  • Την εισαγωγή των γονέων στους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν είναι δυνατόν οι γονείς να μην έχουν ρόλο και λόγο σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για τα παιδιά τους αλλά να έχουν διάφορες άλλες οργανώσεις.
  • Την αφαίρεση της πρόνοιας ότι η ύλη θα καθορίζεται στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και όπου καταγράφονται πρόνοιες επικίνδυνες για τη ψυχοσύνθεση των παιδιών.
  • Την μετονομασία του εν λόγω μαθήματος από Ολιστική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση σε Διαπαιδαγώγηση για Αποτροπή Σεξουαλικής Κακοποίησης και Κινδύνων. Αυτό που ζητά η πλειοψηφία των πολιτών είναι η ξεκάθαρη τοποθέτηση για το τι θα αφορά το μάθημα και ποια θα είναι η ύλη.

Επειδή το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι κόμμα των πράξεων και όχι των λόγων, συνεχίζουμε να δίνουμε μάχη απέναντι σε οτιδήποτε ξένο για την Παράδοση της Κύπρου, της Ορθόδοξης Πίστης μας και την προσπάθεια αποξένωσης της σχέσης Γονέων και Παιδιών.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)