Παγκόσμια Ημέρα Ζώων η 4η Οκτωβρίου, που υπενθυμίζει σε όλους την υποχρέωση που έχουμε να προστατεύσουμε την φύση και το καθήκον που έχουμε για τη φροντίδα των ζώων.

Επί τη ευκαιρία της σημερινής επετείου, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), στα πλαίσια της πολιτικής μας δράσης, εκεί και όπου μας ζητήθηκε παρείχαμε μεγάλες ποσότητες τροφίμων σε καταφύγια σκύλων.

Ταυτόχρονα, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού μας έργου, έχουμε καταθέσει σχετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της φιλοζωικής πολιτικής, όπως μεταξύ άλλων είναι η πρόταση που καταθέσαμε για μείωση φορολογίας από 19%, στο 5%, για όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και η απαγόρευση της θανάτωσης των αδέσποτων σκύλων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)