Οι αναφορές του κ. Αρέστη για υπόσκαψη τόσο της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό, όσο και του ιδίου, από Κυβερνητικά στελέχη, είναι άκρως ανησυχητικές, σε σημείο που πλήττουν συθέμελα τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και το κράτος δικαίου που έπρεπε να υπάρχει σε ένα ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του, καθώς βλέπει να πετούν ακόμα ένα πόρισμα στον κάλαθο των αχρήστων και τους ενόχους ακόμη μιας καταστροφής να μην τιμωρούνται παραδειγματικά, όπως απαιτεί ο λαός.

Φτάνουν οι φθηνές δικαιολογίες. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει η ασυλία της λαμογιάς!

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)