Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου και πετρελαίου από τη Λάρνακα συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει για μία ακόμη φορά την απαίτησή του για άμεση απομάκρυνση των εγκαταστάσεων, θέση που εκφράζει το σύνολο των Λαρνακέων. Δυστυχώς, τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η κυβέρνηση θεωρούμε πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ούτε βασίστηκαν σε ρεαλιστικό σχεδιασμό ως εκ τούτου δεν θα τηρηθούν.

Παράλληλα θέλουμε να στηλιτεύσουμε τη στάση των εκάστοτε κυβερνήσεων, οι οποίες δεν έπραξαν απολύτως τίποτα όλα αυτά τα χρόνια για να απαλλαχθεί η Λάρνακα από την παρουσία των εγκαταστάσεων που πλήττει την ποιότητα ζωής των πολιτών της σε κάθε της έκφανση και στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης.