Η πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο για τη θέσπιση κατώτατου μισθού στην ΕΕ, αναδεικνύει την πραγματική διάσταση του ζητήματος. Ο κατώτατος μισθός σε κάθε χώρα πρέπει να είναι ανάλογος του βιοτικού επιπέδου του κράτους αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε εργαζόμενο να ζήσει με αξιοπρέπεια.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, από τους πρώτους μήνες εισόδου του στο Κοινοβούλιο, κατέθεσε πρόταση για θέσπιση του κατώτατου μισθού, αφού η Κύπρος παραμένει από τις λίγες χώρες που δεν έχει προχωρήσει στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.

Με ικανοποίηση είδαμε ότι 2 ακόμα κόμματα υιοθέτησαν την πρότασή μας, ενώ και το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης.

Το ΕΛΑΜ θεωρεί ως άμεση ανάγκη την προώθηση και θέσπιση του κατώτατου μισθού. Οι επιδράσεις θα είναι ευεργετικές, αφού μεταξύ άλλων θα μειώσει την ανεργία, τη μάστιγα της αδήλωτης εργασίας και θα προσφέρει σε κάθε πολίτη της χώρας εισόδημα που θα ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)